BRA säger nej till flygskatt – men ja till ett hållbart flyg

0
559
Flygskatt
Flygskatt

BRA säger nej till flygskatt – men ja till ett hållbart flyg

BRA delar regeringens ambition om att minska flygets klimatpåverkan. Men vi har väsentligt skild syn på hur vi ska åstadkomma en varaktig och väsentlig minskning av utsläppen. BRA menar att vägen dit handlar om mer klimateffektiva flygplan, biobränsle och rakare flygvägar. På BRA har vi visat att den vägen är möjlig att gå och att den ger betydligt större klimateffekt än en beskattning av passagerare. Den första februari premiärflög vi till Umeå med vår nya ATR 72-600, som är världens mest klimateffektiva flygplan. Dessutom fyllde vi bränseltankarna med 45 procent biobränsle och den totala reduktionen av fossila koldioxidutsläpp minskade med 67 procent per passagerare.

Tyvärr kommer en flygskatt att få motsatt effekt och försena omställningen till ett hållbart flyg. BRA avstyrker därför förslaget om en flygskatt och välkomnar istället ett samarbete mellan regering, myndigheter, flygindustrin och forskningen för ett fossilfritt inrikesflyg.

BRA avstyrker förslaget om en flygskatt i sin helhet

Bakgrunden till detta är följande argument:

  • Flygskatten saknar reell klimatnytta – istället riskerar den att öka utsläppen och avstanna utvecklingen mot ett hållbart flyg då flygbolagens kraft att investera i ny mer klimatsmart teknik minskar med betydligt ökade kostnader samtidigt som intäkterna minskar. BRA har som en konsekvens av orsäkerheten i inrikesmarknaden beslutat att avvakta med införande av nya CSeries-flygplan som skulle sänka utsläppen med 35-40 procent per passagerare.
  • Flygskatten saknar incitament för miljösmarta lösningar
  • Flygskatten riskerar att kraftig försämra tillgängligheten inom Sverige i strid med det transportpolitiska målet
  • De samhällsekonomiska konsekvenserna av en flygskatt skapar målkonflikter
  • Flygskatten missgynnar regioner i Sverige som saknar fungerande alternativ till flyget och kommer att leda till en ökad urbanisering – en utredning av konsekvenserna för regional tillväxt har inte genomförts
  • Flygskattens utformning snedvrider konkurrensen inom flygbranschen

Istället för en flygskatt bör regeringen uppmana till en reell satsning på ett hållbart flyg. Flyget är till sin natur en global bransch och det krävs internationella gemensamma styrmedel. Sverige bör verka för ett effektivt och konkurrensneutralt CORSIA/EU-ETS med tydliga tak för utsläppen.

För att på allvar minska flygets klimatpåverkan behövs, utöver globala och tydliga styrmedel för flygbolagen, en fortsatt satsning på ny klimatsmart teknik, biobränslen och rakare flygvägar. Som ett land med stor innovationskraft och tillgängliga naturresurser har Sverige möjlighet att etablera en bioflygregion och göra det svenska inrikesflyget fossilfritt. Vi på BRA önskar ett konstruktivt samtal om detta, tillsammans med regeringen, myndigheter, flygbranschen och forskningen.

Läs fler nyheter från BRA >>

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here