Svagt intresse för att klimatreducera flygresan

1
499
klimatreducera flygresan
KLM anser att hållbara biobränslen är viktiga för flygindustrin. Därför har vi under en lång tid samarbetat med olika partners för att främja utvecklingen av marknaden för biobränslen.

Svagt intresse för att klimatreducera flygresan

Var tionde svensk får ofta dåligt samvete över flygets miljöpåverkan när de bokar en flygresa, visar en undersökning från KLM/Ipsos. Samtidigt känner endast var fjärde flygresenärer till att det går att klimatreducera flygresan genom att betala en extra slant för att flyga på biobränsle – och ännu färre resenärer har testat.

Läs också: Flygets klimatpåverkan stoppar inte svenskar från att flyga

Var tionde svensk får ofta dåligt samvete över flygets miljöpåverkan i samband med att de bokar en flygresa, medan tre av tio svarar att de ibland känner sig illa till mods över transportvalet. Unga människor i åldern 18-29 år får i större utsträckning dåligt samvete när de bokar en flygresa, visar en undersökning som KLM har tagit fram med hjälp av Ipsos.

– Att vi i dag flyger mer frekvent bidrar till att utsläppen från flyget ökar, vilket är en källa till oro och dåligt samvete för många flygresenärer. För resenärer som vill spela en egen aktiv roll för att minska flygets klimatpåverkan finns det idag möjlighet att klimatreducera sin flygresa. Samtidigt som man stillar samvetet bidrar man inte bara till att minska sin egen resas utsläpp utan också långsiktigt till ett mer hållbart flyg, säger Paul Terstegge, Nordenchef på Air France-KLM.

Klimatreducera flygresan

KLM driver sedan 2012 ett program för klimatreduktion i Nederländerna, KLM Corporate Biofuel Programme, där företag och andra organisationer frivilligt betalar in pengar för att bidra till en ökad användning av bioflygbränsle – vilket även är ett sätt för företagen att minska sin klimatpåverkan. Bland företagen som stöttar programmet finns ABN Ambro, Accenture och Nike. Programmet stöttas även av offentliga verksamheter som Nederländernas infrastruktur- och miljödepartement samt Amsterdam stad.

– KLM Corporate Biofuel Programme gör det möjligt för KLM att samla in pengar som används till att öka användningen till bioflygbränsle, samtidigt som de betalande företagen får en möjlighet att klimatreducera sina tjänsteresor vilket de kan lyfta fram i sitt eget hållbarhetsarbete. Biobränsle är ett effektivt sätt att minska flygets klimatpåverkan, utan att behöva köpa in nya flygplan, och därför vore det positivt om fler företag och offentliga verksamheter valde att gå samma väg även här i Sverige, säger Paul Terstegge.

Fly Green Fund

Om en resenär i Sverige vill klimatreducera flygresan kan den betala in pengar till Fly Green Fund, en ekonomisk förening som gör det möjligt för privatresenärer och företag att reducera sitt klimatavtryck när de flyger. Pengarna som samlas in används till att köpa in bioflygbränsle och öka användningen av hållbara bränslen i Sverige. Det finns alltså en möjlighet för resenärer bidra till en grön omställning för flyget genom att öka efterfrågan och på sikt tillgången på hållbart flygbränsle. För resenärer som känner sig illa till mods över att de väljer att flyga finns det alltså en möjlighet att stilla sitt samvete genom att klimatreducera resan.

Svenskarnas kännedom om att det är möjligt att klimatreducera flygresan är fortfarande relativt låg. 26 procent av svenska folket svarar att de känner till att det finns en möjlighet att klimatreducera sin flygresa, medan det endast är fem procent som någon gång har klimatreducerat en resa. Det är vanligast att resenärer i åldersgruppen 30-39 år har klimatreducerat en flygresa, vilket delvis kan förklaras av att de flyger i högre utsträckning än andra åldersgrupper.

KLM

– KLM satsar mycket resurser på att öka användningen av bioflygbränsle och därmed bidra till att flyget blir mer hållbart. Samtidigt märker vi att kunskapen kring bioflygbränslets positiva klimateffekter är låg hos konsumenterna vilket bidrar till att efterfrågan och därmed även betalningsviljan ännu är låg. För att produktionen av biobränsle ska kunna ta fart ordentligt vore det positivt med ökad efterfrågan från flygresenärerna, säger Paul Terstegge.

KLIMATREDUKTION ELLER KLIMATKOMPENSATION ?

Klimatkompensation är en åtgärd för att kompensera för de koldioxidutsläpp som en flygresa medför. Pengarna går då till klimatprojekt i utvecklingsländer för att bidra till en hållbar utveckling. Till exempel erbjuder KLM klimatkompensation i samband med flygresor, där pengarna går till infrastrukturprojekt för förnybar energi i utvecklingsländer.

Klimatreduktion gör det möjligt för flygresenärer att bidra till ett mer hållbart flyg genom att finansiera en ökad användning av biobränsle. Pengarna som betalas in används för att köpa in bioflygbränsle i större mängder, vilket leder till att koldioxidutsläppen från flyget reduceras. I stället för att betala för att kompensera de utsläpp som flygresan innebär kan man som flygresenär alltså reducera flygets utsläpp genom klimatreduktion.


OM FLY GREEN FUND

Fly Green Fund är en ekonomisk förening som bildades i juni 2015 med målet att Norden ska bli en världsledande bioflygregion. Fly Green Fund vill verka för att snabbt öka efterfrågan av bioflygbränsle, för att på så sätt öka volymerna och därmed få ner kostnaderna. Fly Green Fund grundades av SkyNRG, Karlstad flygplats samt NISA (Nordic Initiative Sustainable Aviation). För mer information, gå in på www.flygreenfund.se.

Läs också: Flygets klimatpåverkan stoppar inte svenskar från att flyga

 

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here